Ενόργανη Μουσική

Τα μαθήματα των οργάνων είναι ατομικά σε όλες τις βαθμίδες. Η φοίτηση σε κάθε όργανο εκτός του ατομικού ειδικού μαθήματος περιλαμβάνει μία σειρά υποχρεωτικών μαθημάτων που γίνεται ταυτόχρονα και κατά τη συνολική διάρκεια της φοίτησης στο ειδικό μάθημα.

Αναλυτικά τα υποχρεωτικά μαθήματα που προβλέπονται για κάθε σχολή χωριστά:

Σχολή εγχόρδων (βιολί-βιόλα-βιολοντσέλο)

 • Θεωρία (3 τάξεις)
 • Solfége (5 τάξεις)
 • Αρμονία (3 τάξεις)
 • Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
 • Μορφολογία (1 έτος)
 • Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης)
 • Ορχήστρα (μέχρι το τελείωμα των σπουδών)
 • Prima Vista (2 έτη)
 • Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη)
 • Μουσική Δωματίου (3 έτη)

Σχολή Κιθάρας

 • Θεωρία (3 τάξεις)
 • Solfége (5 τάξεις)
 • Αρμονία (3 τάξεις)
 • Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
 • Μορφολογία (1 έτος)
 • Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη)
 • Μουσική Δωματίου (2 έτη)

Σχολή Πιάνου

 • Θεωρία (3 τάξεις)
 • Solfége (5 τάξεις)
 • Αρμονία (3 τάξεις)
 • Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
 • Μορφολογία (1 έτος)
 • Χορωδία (2 έτη)
 • Prima Vista (2 έτη)
 • Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη)
 • Μουσική Δωματίου (3 έτη)

Σχολή Πνευστών

 • Θεωρία (3 τάξεις)
 • Solfége (5 τάξεις)
 • Αρμονία (3 τάξεις)
 • Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
 • Μορφολογία (1 έτος)
 • Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης)
 • Ορχήστρα (μέχρι το τελείωμα των σπουδών)
 • Prima Vista (2 έτη)
 • Μεταφορά
 • Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών

Απόκτηση Τίτλου Σπουδών

Ο Σπουδαστής οδηγείται σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μόνο μετά από πρόταση του καθηγητή του και μετά το πέρας της Ανωτέρας. Για τις Διπλωματικές εξετάσεις απαιτούνται ακόμη δύο χρόνια φοίτησης (τάξη Διπλώματος) μετά την λήψη του πτυχίου και μόνο όταν αυτό είναι με βαθμό Άριστα ή Λίαν Καλώς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο σπουδαστής οδηγείται σε Διπλωματικές Εξετάσεις μετά το πέρας των 4 ετών της Ανωτέρας τάξης.

Ταυτόχρονα με τον κύκλο υποχρεωτικών μαθημάτων που προβλέπονται από το ΥΠ.ΠΟ.Α οι σπουδαστές μας έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε πολλές ακόμη ομαδικές δραστηριότητες. Ανοιχτά & ομαδικά μαθήματα, μαθητικές και θεματικές συναυλίες, συμμετοχή σε διάφορα μουσικά σύνολα, σεμινάρια, εκπαιδευτικές εκδρομές προάγουν τη δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος γνώσης ενώ η δυναμική της ομάδας ενισχύει την ατομική πορεία του μαθητή. Ο συνδυασμός ατομικής προσπάθειας και ομαδικής δράσης, η βιωματική εκπαίδευση, η κατανόηση της σημασίας αυτού του τύπου της εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη νέων μουσικών.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Νέου Ωδείου Κοζάνης είναι άριστα εξοπλισμένος για να ανταπεξέλθει στις δύσκολες απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού στίβου.

Όλοι οι σπουδαστές διδάσκονται από επιλεγμένους δάσκαλους με σημαντική εκπαιδευτική αλλά και καλλιτεχνική εμπειρία.

Ο ευέλικτος σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών που εφαρμόζει εξ αρχής το Νέο Ωδείο Κοζάνης ανταποκρίνεται τόσο στις αξιώσεις που θέτει το επίσημο πρόγραμμα σπουδών του ΥΠ.ΠΟ.Α όσο και στους προσωπικούς στόχους και τις ανάγκες του κάθε μαθητή.