Εγγραφές- Φοίτηση

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διάρκεια σχολικού έτους:  15 Σεπτεμβρίου – 15 Ιουνίου.

Εγγραφές Α΄ εξαμήνου: Από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου.

Εγγραφές Β΄ εξαμήνου: Όλο το Φεβρουάριο.

Οι αρχάριοι μαθητές γράφονται στην Α’ Προκαταρκτική τάξη στην ενόργανη ή φωνητική μουσική, ενώ όσοι προέρχονται από ιδιαίτερα μαθήματα μπορούν μετά από Κατατακτήριες Εξετάσεις που διενεργούνται να καταταγούν σε ανώτερη βαθμίδα.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Μαθητές προερχόμενοι από άλλο Ωδείο, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών στην οποία να φαίνονται όλα τα προηγούμενα έτη φοίτησής τους και όχι μόνο η τελευταία χρονιά, προκειμένου να μετεγγραφούν στην αντίστοιχη τάξη.

Ωστόσο όταν οι γνώσεις του, η τεχνική στο παίξιμο του οργάνου και η ύλη που έχει διδαχτεί παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις, είναι προφανές ότι ο νεοεισερχόμενος δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αντίστοιχης τάξης του Νέου Ωδείου Κοζάνης. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να του ζητηθεί με εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, να δώσει ο υποψήφιος σπουδαστής κατατακτήριες εξετάσεις.