Δίδακτρα- Εξέταστρα

Κάθε σπουδαστής ή σπουδάστρια οφείλει να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και τα δίδακτρά του. Τα δίδακτρα είναι ετήσια και καταβάλλονται για ευκολία των μαθητών, σε εννέα μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο έως και το Μαΐο.

Τα εξέταστρα (για κατατακτήριες και πτυχιακές-διπλωματικές εξετάσεις) καταβάλλονται από τους μαθητές πριν τις εξετάσεις τους. Για να προσέλθουν σ’ αυτού του είδους τις εξετάσεις οι σπουδαστές πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους