Βυζαντινή Μουσική

Στο Νέο Ωδείο Κοζάνης οι σπουδές στην Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική διαρκούν 5 έτη για την απόκτηση Πτυχίου και 7 έτη για την απόκτηση Διπλώματος.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο μαθητής παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση πάνω σε ολόκληρο το ρεπερτόριο της Εκκλησιαστικής μουσικής και υμνολογίας, διδάσκεται και τη θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής.

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει:

 • Σύντομο και Αργό Αναστασιματάριο
 • Σύντομο και Αργό Ειρμολόγιο
 • Ύμνοι του Όρθρου και του Εσπερινού
 • Ύμνοι της Θ. Λειτουργίας
 • Ύμνοι του ετήσιου Εορτολογίου

Προκειμένου ο σπουδαστής να ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών έχοντας όσο το δυνατόν πλήρεις γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής πρέπει να παρακολουθήσει και τα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα:

 • 3 Σολφέζ και 3 Θεωρίες της Ευρωπαϊκής Μουσικής
 • Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής
 • Υμνολογία
 • Τυπικό των Εκκλησιαστικών ακολουθιών
 • Στοιχεία Λειτουργικής
 • Μετρική