Ανώτερα Θεωρητικά

Ο τομέας των ανώτερων θεωρητικών είναι ένα σημαντικό στήριγμα των μουσικών σπουδών. Το Νέο Ωδείο Κοζάνης έχει ήδη δημιουργήσει μια αξιόλογη παράδοση στο αντικείμενο αυτό.

Ο σπουδαστής της ενόργανης ή φωνητικής μουσικής που έχει ήδη, αποκτήσει βασικές γνώσεις στο θεωρητικό πεδίο της μουσικής μέσα από τα υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα, (θεωρία κααι solfége) μπορεί αν το επιθυμεί, να μελετήσει τα θεωρητικά μαθήματα σε ανώτερο επίπεδο. Τα μαθήματα που διδάσκονται σ’ αυτόν τον κύκλο σπουδών -Ανώτερα Θεωρητικά-είναι η Αρμονία ( Ειδικό Αρμονίας ), η Αντίστιξη, η Φούγκα και η Σύνθεση. Το κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα ολοκληρώνεται με τη λήψη του αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου, που είναι προϋπόθεση (με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς) για τη μετάβαση στο αμέσως επόμενο επίπεδο. Επίσης για μουσικούς φιλαρμονικών υπάρχει το πτυχίο Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων.

Ειδικό Αρμονίας

Οι υποψήφιοι σπουδαστές γίνονται δεκτοί κατόπιν εξετάσεων (κατατακτήριες εξετάσεις) που γίνονται κάθε Οκτώβριο και οι οποίες ανάλογα των δυνατοτήτων τους, τους κατατάσσουν στο Α’ ή στο Β’ έτος της Αρμονίας.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Solfége (5 τάξεις)
 • Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
 • Μορφολογία (1 έτος)
 • Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης)
 • Χορωδία
 • Πρακτικό Διδασκαλείο
 • Αντίστιξη

Το Ειδικό Αρμονίας εξετάζει την αρμονική εξέλιξη του τονικού συστήματος όπως αυτή εμφανίζεται από την εποχή του J.S.Bach μέχρι και τον μεταρομαντισμό και λειτουργεί ως εργαλείο κατανόησης και εμβάθυνσης της μουσικής. Απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ενδιαφέρονται ειδικά για τον κύκλο τον Ανωτέρων Θεωρητικών με κατεύθυνση τη σύνθεση, αλλά και σε σπουδαστές οργανικής και φωνητικής μουσικής, που θέλουν μια ουσιαστική στήριξη των σπουδών τους και σε θεωρητική βάση.

Αντίστιξη

Δεκτοί γίνονται σπουδαστές με πτυχίο αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
 • Μορφολογία (1 έτος)
 • Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Β’ Μέσης)
 • Οργανολογία
 • Πρακτικό Διδασκαλείο

Στην Αντίστιξη γίνεται μελέτη της πολυφωνικής μουσικής όπως αυτή εμφανίζεται στην εποχή του Palestrina και εξελίσσεται μέχρι την εποχή του Bach. Το ένα μέρος της Αντίστιξης αφορά της Φωνητική μουσική της Αναγέννησης και το άλλο μέρος την τονική οργανική μουσική όπως αυτή εμφανίζεται στις φόρμες που ολοκληρώνει ο Bach (invention, κανόνας, choral-prelude)

Φούγκα

Δεκτοί γίνονται σπουδαστές με πτυχίο αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
 • Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Γ’ Μέσης)
 • Ενορχήστρωση

Στην Φούγκα γίνεται μελέτη της πολυφωνικής μουσικής όπως αυτή εμφανίζεται στις φούγκες του Bach. Αναλύεται λεπτομερώς ο τρόπος σύνθεσης μιας φούγκας, ο τρόπος επεξεργασίας του υλικού και εν τέλει ζητείται από τον σπουδαστή μια ανάλυση και μια στιλιστική σύνθεση μιας φούγκας Bach. Παράλληλα κατά τη διάρκεια των σπουδών της φούγκας ο μαθητής διδάσκεται ενορχήστρωση, αρχικά στυλιστική (ενορχήστρωση σύμφωνα με το στυλ των συνθετών και των εποχών, ξεκινώντας από το μπαρόκ και φτάνοντας στην ενορχήστρωση όπως αυτή διαμορφώνεται στον 20ο αιώνα) και στη συνέχεια ελεύθερη δημιουργική ενορχήστρωση.

Σύνθεση

Δεκτοί γίνονται σπουδαστές με πτυχίο φούγκας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς

Στην Σύνθεση γίνεται μελέτη όσο τω δυνατόν περισσότερων σύγχρονων τεχνικών σύνθεσης με έμφαση στην ανάλυση και στη γνωριμία με έργα του 20ου και του 21ου αι. Στόχος του μαθήματος είναι να καταφέρει ο σπουδαστής να ανακαλύψει έναν δικό του τρόπο έκφρασης ο οποίος θα προσελκύει αρχικά ερμηνευτές και μετέπειτα τους ακροατές.

Στον τομέα ανώτερων θεωρητικών όλα τα μαθήματα είναι ομαδικά και στη διάρκεια των σπουδών, ο μαθητής συμπληρώνει τις γνώσεις του με επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα, ανάλογα με το ειδικό μάθημα που παρακολουθεί. Μαθήματα, όπως ανάπτυξη ακουστικής ικανότητας (dictée), απ’ ευθείας εναρμόνιση στο πιάνο (ενάριθμο basso), μορφολογία, οργανογνωσία, ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας, συνδυάζονται με ανάλυση και ακρόαση έργων της μουσικής φιλολογίας και δίνουν άρτια θεωρητική εκπαίδευση στους σπουδαστές μας. Επίσης στους σπουδαστές μας δίνεται η δυνατότητα της ζωντανής εκτέλεσης των έργων τους ή των ενορχηστρώσεών τους σε όλη τη φάση των σπουδών τους στον κύκλο των Ανωτέρων Θεωρητικών, οπότε η ενασχόληση μ’ αυτό το αντικείμενο αποκτάει πρόσθετο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη βαρύτητα.